Η προώθηση ιστοσελίδων σήμερα

Ο αλγόριθμος της Google έχει εξελιχθεί αρκετά και αυτό επηρεάζει τα κριτήρια με τα οποία η Google βγάζει μια ιστοσελίδα σε υψηλή κατάταξη.
Παρόλο που αναφορικά με το link building τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με παλιότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι η προσέγγιση του τελευταίου από τους επαγγελματίες του χώρου. Πλέον ο στόχος είναι να δημιουργείται μια ιστοσελίδα η οποία θα υπάρχει για πολλά χρόνια και η οποία δεν θα διατρέχει τον κίνδυνο να τιμωρηθεί από την Google.

Αυτή τη τάση θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί ως εξής:

 • Τα backlinks που κλιμακώνονται δημιουργούν προϋποθέσεις για την τιμωρία της ιστοσελίδας σας.
 • Η δημιουργία περιεχομένου θα πρέπει να έχει συνέπεια. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η διαμόρφωση μιας στρατηγικής περιεχομένου η οποία θα προδιαγράφει την συχνότητα αλλά και το είδος του περιεχομένου που θα δημιουργείται.
 • Θα πρέπει να προωθείτε το περιεχόμενο μας σε κοινό που ενδιαφέρεται για αυτό και το οποίο έχει τη δυνατότητα να το προωθήσει περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η αναγνώριση των influencersopinion leaders και opinion formers και η προώθηση του περιεχομένου σας σε αυτούς. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά αν καλλιεργηθεί μια σχέση με τους προαναφερθέντες μέσω ενεργειών δημοσίων σχέσεων. Συνεπώς το PR μπαίνει δυναμικά στην εργαλειοθήκη του SEO και όσοι από τους επαγγελματίες του χώρου το αξιοποιούν αποτελεσματικά έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Η Google έχει γίνει πολύ καλή στο να ενσωματώνει στον αλγόριθμο της τις ανθρώπινες αντιδράσεις και το αξιοποιεί αυτό για να αξιολογήσει μια ιστοσελίδα αναφορικά με θέματα αξιοπιστίας, πρωτότυπου και ενδιαφέροντος περιεχομένου και επιμέλειας της όλης της εμφάνισης. Αν η Google εντοπίσει ιστοσελίδες οι οποίες δεν εμφανίζονται ψηλά στα οργανικά της αποτελέσματα αλλά που τελικά οι χρήστες της καταλήγουν σε αυτές τότε θα βελτιώσει το SERP τους ακόμα και αν έχουν λιγότερα backlinks από τις υπόλοιπες.
 • Η ποσότητα των backlinks έχει πλέον πολύ λιγότερη σημασία από την ποιότητα. Ταspammy links μπορεί ακόμα να έχουν κάποια αποτέλεσμα σε βραχυχρόνιο ορίζοντα αλλά μεσοπρόθεσμα δημιουργούν πρόβλημα στο domain που αφορούν. Συνεπώς οι ιστοσελίδες που θέλουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια δεν έχουν κανένα λόγο να δημιουργούν χαμηλής ποιότητας links.    Η τάση αυτή έχει οδηγήσει αρκετούς SEO expertsνα βασίζονται κυρίως στο περιεχόμενο για να προσελκύσουν backlinks (natural backlinks). Αυτό αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα της Google που δείχνει την τάση των αναζητήσεων για τους όρους link building και content marketing.
 • Θα πρέπει να κερδίζετε τα backlinks. Αυτό θα συμβαίνει είτε γιατί έχετε ενδιαφέρον και μοναδικό περιεχόμενο είτε γιατί έχετε ενδιαφέροντα προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεπώς και η δημιουργία νέων προϊόντων (new product development) τα οποία ενδιαφέρουν την αγορά επηρεάζουν θετικά το SEO.
 • Οι αλλαγές τις Google ολοένα και περισσότερο αφορούν σε συγκεκριμένες αγορές και verticals, συνεπώς το SEO θα πρέπει να διαφοροποιεί τις προσεγγίσεις του ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο απευθύνεται.
 • Οι SEO experts συνεργάζονται στενότερα πλέον με τα τμήματα marketing των εταιριών και βοηθούν τα τελευταία να ενσωματώσουν στις στρατηγικές τους το SEO αποσκοπώντας περισσότερο σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα παρά σε γρήγορες νίκες.
 • Τα links σε επίπεδο domain έχουν γίνει σημαντικότερα, συγκρινόμενα με τα backlinks στις εσωτερικές σελίδες. Όλες οι σελίδες μιας ιστοσελίδας μπορούν να πετύχουν υψηλή κατάταξη αν η αρχική τους σελίδα είναι εξαιρετικά ισχυρή. Συνεπώς η σημασία του deep linking μειώνεται σταδιακά.
 • Τα exact match anchor text links ακόμα έχουν ισχύ και συμβάλλουν στην υψηλότερη κατάταξη μιας ιστοσελίδας. Ίσως ο αλγόριθμος της Google να μην διακρίνει ακόμα ξεκάθαρα αναζητήσεις που βασίζονται σε queries για brands που περιλαμβάνουν κάποιοgeneric term και στα generic terms αυτά καθεαυτά.
 • Τα backlinks συσχετίζονται πλέον και με άλλα signals τα οποία επαληθεύουν ή όχι αν μια ιστοσελίδα είναι πραγματικά αξιόλογη και αξίζει υψηλό SERP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *